Konferansen på Sørlandet 2022

4 Grønn
Innovasjon

Konferansen starter
Tirsdag 26. april - Torsdag 28. april
Image

Scandic Sørlandet, Kristiansand

Image

Om arrangementet

Porten til bærekraft finner vi i den grønne strategi. Denne konferansen vil prøve å finne nøkkelen til en innovativ og klimavennlig næring.

Vi fokuserer på denne nyere kunnskapen om hvordan innføring av grønn vekst skaper økt lønnsomhet, samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra grønn verdiskaping, privat som offentlig.

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Kravet om et grønt skifte kommer like mye fra politiske premisser, som fra at jorda vår trenger et skifte. Men til tross for at grønn vekst og grønne verdikjeder er krav fra samfunnsaktørene, kreves det samtidig økonomiske bærekraftige modeller som sikrer organisasjonenes levedyktighet.

Tema:

  • gi eksisterende næringer en grønn inspirasjon
  • øke bedriftens konkurranseevne gjennom grønn økonomi 
  • karbonfangst og -syklus av CO₂-utslipp
  • fremme grønn innovasjon og kunstig intelligens

Arrangementets adresse

 
Dette er landsdelens største konferansehotell. Hotellet ligger kun 12 minutter fra Kristiansand Lufthavn Kjevik
og har gode forbindelser med buss og tog.

Tid

Tirsdag 26. til  torsdag 28. april 2022

Påmeldingsfrist: Early bird: 31. januar

Generell påmeldingsfrist: 29. mars 2022

Målgruppe: Politikere, ledere innen offentlige virksomheter, privat næringsliv, gründere, investorer 

 

Konferanseprogram

Tirsdag 26.4.2022

19.00 Fingermat

.........................................................

Agderstuene

Onsdag 27.4.2022

09.00 Registrering

Utenfor Agdersalen

09.30 Velkommen

Ordfører i Kristiansand kommune Jan Oddvar Skisland

ordforer jan oddvar skisland rund 100

09.50 Praktiske opplysninger

Konferansevert

Grønn omstilling og vekst

Bedre miljøet i forhold til dagens løsninger, uten gi negative konsekvenser for klima og miljø

10.00 Bærekraftig mobilitet

Roar Norvik, Forskningssjef, Sintef

roar norvik

10.30 Nye Veier og nye tider: En statlig byggherres rolle i det grønne skiftet

Maarten Lohne van der Eynden,

Strategisk rådgiver klima,

Nye Veier AS

maarten lohne van der eynden

11.00 En rettferdig energiomstilling for nullutslippssamfunnet – Hva kan vi lære av landbasert vindkraftutvikling? -

Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm, 

Institutt for global utvikling og planlegging,

Universitetet i Agder

mikaela

11.30 KLP har gjennom mange år tatt noen tydelige valg, som å investere betydelig i fornybar energi

Heidi Finskas, Direktør samfunnsansvar, KLP

heidi finskas

12.00 LUNSJ

Den fjerde industrielle revolusjonen 

Den fjerde industrielle revolusjonen: industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en integrert og dynamisk enhet. 

13.00 Strategisk intelligens - grønn innovasjon

President Børge Brende,

World Economic Forum

borge brende

13.30 Modulbaserte gjenvinningsanlegg for plast - oljeservice til bærekraft

Administrerende direktør, 

Tor Atle Deisz, 

Hitec Products AS

tor atle deisz

14.00 Omstilling fra tradisjonell til grønn industri – eksempler på nasjonale innsatsområder

Thor Arne Håverstad,

konserndirektør for Energi og teknologi,

NORCE Norwegian Research Centre AS

thor arne haverstad

14.30 Pause

15.00 Panel med innlederne - spørsmål/svar

16.00 Slutt faglig del

19.00 Fellesmiddag

Agderstuene

Torsdag 28.4.2022

Grønn verdikjede

Fjordkraft første norske selskap til å motta FNs klimapris for «Klimanjaro-metoden». Der selskapet stiller krav til alle sine leverandører om å bli klimanøytrale gjennom tre steg. Metoden er utarbeidet i tett samspill med Klimapartnere og kan benyttes av alle.

08.30 «Klimanjaro-metoden» - hvordan innkjøp kan skape en klimanøytral verdikjede

Gisle Hauge, Innkjøpssjef, Fjordkraft

Gisle Hauge

Kunstig intelligens 

Kunstig intelligens – KI – representerer store muligheter for oss som enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor. 

09.00 Kunstig intelligens og Innovative prosjekter med  Agile-metodikken og 5G

Telenor

09.30 Den sosiale resirkuleringsplattformen

Thor Sverre Minnesjord, CEO, Cycled Technologies AS

thor sverre minnesjord

10.00 Smarte AI løsninger for transportindustrien

Stian Vere, CEO, Swipload

stian vere1

10.30 Pause

Karbonfangst, lagring og gjenbruk

Det at tre av fire scenarioer i FNs klimapanels 1,5-gradersrapport forutsetter utstrakt bruk av bioenergi med karbonfangst, kan tolkes på ulikt vis. Karbonfangst fremstår som helt nødvendig i disse tre scenarioene. 

11.00 Bærekraft er framtidas "licence to operate"

Per Brevik, Director Alternative

fuels HeidelbergCement

Northern Europe 

per brevik

11.30 CO2 - fangst fra landbasert oppdrett og proteinproduksjon til fiskefôr 

Jarle Dragvik, daglig leder,
EcoFishCircle AS

og Gas 2 Feed AS

jarle dragvik

12.00 Lunsj

13.00  Langskip på plass - hva nå?

Hanne Rolén, bærekraftansvarlig,

Aker Carbon Capture

Norway AS

hanne rolen

13.30  Sirkulær karbonøkonomi – er gjenbruk av CO2 en klimaløsning?

Anne Marit Post-Melbye, 

Fagansvarlig industri, Zero

anne marit post melbye

14.00  Spørsmål/svar til innlederne

15.00  Avslutning

Vi tar forbehold om restriksjoner i forbindelse med pandemien og om endringer i programmet.